నర్సంపేట డివిజన్‌లో టీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ హవా..

నర్సంపేట డివిజన్‌లో టీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ హవా..

నర్సంపేట డివిజన్‌లోని ఆరుమండలాల్లో 50ఎంపిటిసి స్థానాల్లో టిఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అత్యధిక స్థానాల్లో గెలుపొందింది. టిఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ దుగ్గొండి, నెక్కొండ, నల్లబెల్లి, చెన్నారావుపేట, ఖానాపురం మండలాల్లో టిఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎంపిపి స్థానాల మెజారిటీని కైవసం చేసుకోగా, నర్సంపేట మండలంలో ఎంపీపీ స్థానానికి మెజారిటీతో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తన సత్తా చాటుతూ పరువు నిలబెట్టుకుంది. డివిజన్‌వ్యాప్తంగా 70స్థానాలు ఉండగా టీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ 50స్థానాలలో అత్యధికంగా గెలుపొందగా, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ 19స్థానాలను గెలుచుకుంది. డివిజన్‌వ్యాప్తంగా దుగ్గొండి మండలంలోని వెంకటాపురం ఎంపిటిసి స్థానాన్ని స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఊహించని విధంగా గెలుపొందారు. నర్సంపేట డివిజన్‌వ్యాప్తంగా గెలుపొందిన ఎంపిటిసి స్థానాల వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి. నర్సంపేట మండలంలో మొత్తం 11ఎంపిటిసి స్థానాలకు 5టీఆర్‌ఎస్‌ గెలుపొందగా, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ 6స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. చెన్నారావుపేట మండలంలో మొత్తం11స్థానాలు ఉండగా టిఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ 9 కైవసం చేసుకోగా, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ 2 సాధించింది. దుగ్గొండి మండలంలో 12 స్థానాలకు మల్లంపల్లి ఎంపిటిసి స్థానం ఏకగ్రీవం కాగా, ఏకగ్రీవంతోపాటు 9స్థానాల్లో అధికార పార్టీ తన సత్తాను చాటుకోగా, కాంగ్రెస్‌ 1 స్థానంలో, ఇండిపెండెంట్‌ 1స్థానాలు గెలుపొందాయి. నల్లబెల్లి మండలంలో 11స్థానాలకు టీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ 10స్థానాలల్లో గెలుపొంది ప్రభంజనం సష్టించగా, కాంగ్రెస్‌ ఒకే ఒక్క స్థానంతో సరిపెట్టుకున్నది. నెక్కొండ మండలంలో 16స్థానాలకు టీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ 10 గెలుపొందగా, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ 6స్థానాలను గెలుపొందింది. ఖానాపురం మండలంలో 9ఎంపిటిసి స్థానాలకు టిఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ 6 కైవసం చేసుకోగా, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ 3స్థానాలతో నిలిచింది. ఈ సందర్భంగా గెలుపొందిన ఎంపిటిసి అభ్యర్థులకు ఎన్నికల రిటర్నింగ్‌ అధికారులు ధవపత్రాలను అందచేశారు.

నర్సంపేట మండలంలో…

రాజుపేట : కాంగ్రెస్‌

ముత్తోజిపేట : కాంగ్రెస్‌

చంద్రయ్యపల్లి : టీఆర్‌ఎస్‌

లక్నేపల్లి : కాంగ్రెస్‌

బాంజీపేట : కాంగ్రెస్‌

ముగ్దుంపురం : కాంగ్రెస్‌

మహేశ్వరం : టీఆర్‌ఎస్‌

మాధన్నపేట : కాంగ్రెస్‌

కమ్మపెల్లి : టీఆర్‌ఎస్‌

గురిజాల : టీఆర్‌ఎస్‌

ఇటుకాలపల్లి : టీఆర్‌ఎస్‌

టీఆర్‌ఎస్‌ : 05

కాంగ్రెస్‌ : 06

మొత్తం ఎంపీటీసీలు : 11

చెన్నారావుపేట మండలంలో…

చెన్నారావుపేట : టీఆర్‌ఎస్‌

కోనాపురం : టీఆర్‌ఎస్‌

ఉప్పరపల్లి : టీఆర్‌ఎస్‌

లింగగిరి : టీఆర్‌ఎస్‌

అమీనాబాద్‌ : టీఆర్‌ఎస్‌

పాపయ్యపేట : టీఆర్‌ఎస్‌

ఖాదర్‌ పేట : టీఆర్‌ఎస్‌

జల్లి : టీఆర్‌ఎస్‌

ఎల్లాయిగూడెం : కాంగ్రెస్‌

అక్కల్‌ చెడ : టీఆర్‌ఎస్‌

బోజేర్వు : కాంగ్రెస్‌

టీఆర్‌ఎస్‌ : 09

కాంగ్రెస్‌ : 02

మొత్తం ఎంపీటీసీలు : 11

దుగ్గొండి మండలంలో…

దుగ్గొండి : టీఆర్‌ఎస్‌

చాపలబండ : కాంగ్రెస్‌

తొగర్రాయి : టీఆర్‌ఎస్‌

మహ్మదాపురం : టీఆర్‌ఎస్‌

మల్లంపల్లి : ఏకగ్రీవం

ముద్దునూరు : టీఆర్‌ఎస్‌

నాచినపల్లి : టీఆర్‌ఎస్‌

పోనకల్‌ : టీఆర్‌ఎస్‌

వెంకటాపురం : స్వతంత్ర

తిమ్మంపేట : టీఆర్‌ఎస్‌

లక్మీపురం : టీఆర్‌ఎస్‌

రేకంపల్లి : టీఆర్‌ఎస్‌

టీఆర్‌ఎస్‌ : 09

కాంగ్రెస్‌ : 01

స్వతంత్ర : 01

ఏకగ్రీవం : 01

మొత్తం ఎంపీటీసీలు : 12

నల్లబెల్లి మండలంలో…

నల్లబెల్లి : టీఆర్‌ఎస్‌

నారక్కపేట : టీఆర్‌ఎస్‌

నందిగామ : టీఆర్‌ఎస్‌

రంగాపురం : టీఆర్‌ఎస్‌

అర్షనపల్లి : టీఆర్‌ఎస్‌

రుద్రగూడెం : టీఆర్‌ఎస్‌

కన్నారావుపేట : టీఆర్‌ఎస్‌

రాంపూర్‌ : టీఆర్‌ఎస్‌

మేడపల్లి : కాంగ్రెస్‌

గోవిందాపురం : టీఆర్‌ఎస్‌

లెంకాలపల్లి : టీఆర్‌ఎస్‌

టీఆర్‌ఎస్‌ : 10

కాంగ్రెస్‌ : 01

మొత్తం ఎంపీటీసీలు : 11

నెక్కొండ మండలంలో…

నెక్కొండ 1 : కాంగ్రెస్‌

నెక్కొండ 2 : టీఆర్‌ఎస్‌

అప్పల్‌ రావుపేట : టీఆర్‌ఎస్‌

పత్తిపాక : టీఆర్‌ఎస్‌

పెద్దకోర్పోలు : టీఆర్‌ఎస్‌

దీక్షకుంట్ల : టీఆర్‌ఎస్‌

గొల్లపల్లి : టీఆర్‌ఎస్‌

అలంకానిపేట : టీఆర్‌ఎస్‌

బొల్లికొండ : కాంగ్రెస్‌

బంజరుపల్లి : టీఆర్‌ఎస్‌

నాగారం : కాంగ్రెస్‌

వెంకటాపురం : ఏకగ్రీవం

రెడ్లవాడ : కాంగ్రెస్‌

సూరిపెల్లి : కాంగ్రెస్‌

టీక్యాతండా : కాంగ్రెస్‌

గుండ్రపల్లి : టీఆర్‌ఎస్‌

టీఆర్‌ఎస్‌ : 09

కాంగ్రెస్‌ : 06

ఏకగ్రీవం : 01

మొత్తం ఎంపీటీసీలు : 16

ఖానాపురం మండలంలో…

ఖానాపురం 1 : టీఆర్‌ఎస్‌

ఖానాపురం 2 : టీఆర్‌ఎస్‌

అశోకనగర్‌ 1 : టీఆర్‌ఎస్‌

అశోకనగర్‌ 2 : టీఆర్‌ఎస్‌

బుధరావుపేట 1 : కాంగ్రెస్‌

బుధరావుపేట 2 : టీఆర్‌ఎస్‌

కొత్తూరు : టీఆర్‌ఎస్‌

మంగళవారిపేట : కాంగ్రెస్‌

ధర్మరావుపేట : కాంగ్రెస్‌

టీఆర్‌ఎస్‌ : 06

కాంగ్రెస్‌ : 03

మొత్తం ఎంపీటీసీలు : 09

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *