శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో లోక కళ్యాణం

వనపర్తి నెటీదాత్రి;
వనపర్తి పట్టణంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో మంగళవారం సాయంత్రం లోక కళ్యాణం ఉత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కళ్యాణోత్సవంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *