నేటిధాత్రి బిగ్ బ్రేకింగ్

 

 

*”నేటిధాత్రి” చేతిలోకి మొదటి ఆడియో*

 

*నేటిధాత్రి హైదరాబాద్*

 

*”ఫామ్ హౌస్” లో*

 

 *”ఆటవేటా” షురూ మొదటి ఆడియో లీక్*

 

*పైలెట్ రోహిత్ రెడ్డితో నందు, స్వామీజీ ఆడియో లీక్*

 

*”నేటిధాత్రి” చేతిలోకి మొదటి ఆడియ*

 

*మరిన్ని ఆడియోలు త్వరలో*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *