అధికారుల వాహన ‘మాయ’

అధికారుల వాహన ‘మాయ’ – అధికారిక వాహనాలలో వారిదే ఇష్టారాజ్యం – బిల్లు చెల్లించేది ఓ వాహనానికి, తిరిగేది మరో వాహనం – బినామీ పేరుతో వేలు దండుకుంటున్న ఓ జిల్లాస్థాయి అధికారి – తిరిగేది సొంతకారులో…వాహన బిల్లు బినామీ ఖాతాలోకి… – మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలో ఆ అధికారి రూటే సపరేటు అధికారిక వాహనాల విషయంలో అధికారులు మాయ చేస్తున్నారు. అందినకాడికి దండుకోవాలన్న ఆలోచనతో తమ అతితెలివికి పదునుపెట్టి బినామీ పేర్లతో పని కనిస్తున్నారు. అధికారులు వాడే…