వరంగల్‌ రూరల్‌ జిల్లాలో కారుదే పైచేయి

వరంగల్‌ రూరల్‌ జిల్లాలో కారుదే పైచేయి

వరంగల్‌ రూరల్‌ జిల్లాకు చెందిన ఎంపిటిసి ఫలితాలు

నర్సంపేట మండలంలో…

1) రాజుపేట – కాంగ్రెస్‌

2) ముత్తోజిపేట – కాంగ్రెస్‌

3) చంద్రయ్యపల్లి – టీఆర్‌ఎస్‌

4) లక్నేపల్లి – కాంగ్రెస్‌

5) బాంజీపేట – కాంగ్రెస్‌

6) ముగ్దుంపురం – కాంగ్రెస్‌

7) మహేశ్వరం – టీఆర్‌ఎస్‌

8) మాధన్నపేట – కాంగ్రెస్‌

9) కమ్మపెల్లి – టీఆర్‌ఎస్‌

10) గురిజాల – టీఆర్‌ఎస్‌

11) ఇటుకాలపల్లి – టీఆర్‌ఎస్‌

టీఆర్‌ఎస్‌ : 05

కాంగ్రెస్‌ : 06

మొత్తం ఎంపీటీసీలు : 11

…………………………..

చెన్నారావుపేట మండలంలో…

1) చెన్నారావుపేట – టీఆర్‌ఎస్‌

2) కోనాపురం – టీఆర్‌ఎస్‌

3) ఉప్పరపల్లి – టీఆర్‌ఎస్‌

4) లింగగిరి – టీఆర్‌ఎస్‌

5) అమీనాబాద్‌ – టీఆర్‌ఎస్‌

6) పాపయ్యపేట – టీఆర్‌ఎస్‌

7) ఖాదర్‌పేట – టీఆర్‌ఎస్‌

8) జల్లి – టీఆర్‌ఎస్‌

9) ఎల్లాయిగూడెం – కాంగ్రెస్‌

10) అక్కల్‌ చెడ – టీఆర్‌ఎస్‌

11) బోజేర్వు – కాంగ్రెస్‌

టీఆర్‌ఎస్‌ : 09

కాంగ్రెస్‌ : 02

మొత్తం ఎంపీటీసీలు : 11

…………………………………..

దుగ్గొండి మండలంలో…

1) దుగ్గొండి – టీఆర్‌ఎస్‌

2) చాపలబండ – కాంగ్రెస్‌

3) తొగర్రాయి – టీఆర్‌ఎస్‌

4) మహ్మదాపురం – టీఆర్‌ఎస్‌

5) మల్లంపల్లి – ఏకగ్రీవం

6) ముద్దునూరు – టీఆర్‌ఎస్‌

7) నాచినపల్లి – టీఆర్‌ఎస్‌

8) పోనకల్‌ – టీఆర్‌ఎస్‌

9) వెంకటాపురం – స్వతంత్ర

10) తిమ్మంపేట – టీఆర్‌ఎస్‌

11) లక్మీపురం – టీఆర్‌ఎస్‌

12) రేకంపల్లి – టీఆర్‌ఎస్‌

టీఆర్‌ఎస్‌ : 09

కాంగ్రెస్‌ : 01

స్వతంత్ర : 01

ఏకగ్రీవం : 01

మొత్తం ఎంపీటీసీలు : 12

………………………………….

నల్లబెల్లి మండలంలో…

1) నల్లబెల్లి – టీఆర్‌ఎస్‌

2) నారక్కపేట – టీఆర్‌ఎస్‌

3) నందిగామ – టీఆర్‌ఎస్‌

4) రంగాపురం – టీఆర్‌ఎస్‌

5) అర్షనపల్లి – టీఆర్‌ఎస్‌

6) రుద్రగూడెం – టీఆర్‌ఎస్‌

7) కన్నారావుపేట – టీఆర్‌ఎస్‌

8) రాంపూర్‌ – టీఆర్‌ఎస్‌

9) మేడపల్లి – కాంగ్రెస్‌

10) గోవిందాపురం – టీఆర్‌ఎస్‌

11) లెంకాలపల్లి – టీఆర్‌ఎస్‌

టీఆర్‌ఎస్‌ : 10

కాంగ్రెస్‌ : 01

మొత్తం ఎంపీటీసీలు : 11

…………………………….

నెక్కొండ మండలంలో…

1) నెక్కొండ 1 – కాంగ్రెస్‌

2) నెక్కొండ 2 – టీఆర్‌ఎస్‌

3) అప్పల్‌రావుపేట – టీఆర్‌ఎస్‌

4) పత్తిపాక – టీఆర్‌ఎస్‌

5) పెద్దకోర్పోలు – టీఆర్‌ఎస్‌

6) దీక్షకుంట్ల – టీఆర్‌ఎస్‌

7) గొల్లపల్లి – టీఆర్‌ఎస్‌

8) అలంకానిపేట – టీఆర్‌ఎస్‌

9) బొల్లికొండ – కాంగ్రెస్‌

10) బంజరుపల్లి – టీఆర్‌ఎస్‌

11) నాగారం – కాంగ్రెస్‌

12) వెంకటాపురం – ఏకగ్రీవం

13) రెడ్లవాడ – కాంగ్రెస్‌

14) సూరిపెల్లి – కాంగ్రెస్‌

15) టీక్యాతండా – కాంగ్రెస్‌

16) గుండ్రపల్లి – టీఆర్‌ఎస్‌

టీఆర్‌ఎస్‌ : 09

కాంగ్రెస్‌ : 06

ఏకగ్రీవం : 01

మొత్తం ఎంపీటీసీలు : 16

…………………………………

ఖానాపురం మండలంలో…

1) ఖానాపురం 1 – టీఆర్‌ఎస్‌

2) ఖానాపురం 2 – టీఆర్‌ఎస్‌

3) అశోకనగర్‌ 1 – టీఆర్‌ఎస్‌

4) అశోకనగర్‌ 2 – టీఆర్‌ఎస్‌

5) బుధరావుపేట 1 – కాంగ్రెస్‌

6) బుధరావుపేట 2 – టీఆర్‌ఎస్‌

7) కొత్తూరు – టీఆర్‌ఎస్‌

8) మంగళవారిపేట – కాంగ్రెస్‌

9) ధర్మరావుపేట – కాంగ్రెస్‌

టీఆర్‌ఎస్‌ : 06

కాంగ్రెస్‌ : 03

మొత్తం ఎంపీటీసీలు : 09

……………………………………..

శాయంపేట్‌ మండలం.

1) శాయంపేట్‌ 1 – టిఆర్‌ఎస్‌

2) పెద్దకొడపాక 1 – టీఆర్‌ఎస్‌.

3) పెద్దకొడపాక 2 – టీఆర్‌ఎస్‌

4) మైలారం – టిఆర్‌ఎస్‌.

5) తహరపూర్‌ – టిఆర్‌ఎస్‌.

6) గట్లకనిపర్తి – టీఆర్‌ఎస్‌.

7) ప్రగతి సింగారం – టిఆర్‌ఎస్‌

8) పత్తిపాక – కాంగ్రెస్‌.

9) వసంతపూర్‌ – టిఆర్‌ఎస్‌

10) కాట్రపల్లి – టిఆర్‌ఎస్‌

11) కొప్పుల – టిఆర్‌ఎస్‌

12) శాయంపేట్‌ – టిఆర్‌ఎస్‌

టీఆర్‌ఎస్‌ : 11

కాంగ్రెస్‌ : 01

మొత్తం ఎంపీటీసీలు : 12

……………………………..

పరకాల మండలం..

1) నాగారం – టిఆర్‌ఎస్‌

2) వెల్లంపల్లి – స్వతంత్ర అభ్యర్థి

3) మల్లక్కపేట్‌- టిఆర్‌ఎస్‌

4) పోచారం – టిఆర్‌ఎస్‌

5) లక్ష్మిపూర్‌ – టీఆర్‌ఎస్‌

టీఆర్‌ఎస్‌ : 04

స్వతంత్రం : 01

మొత్తం ఎంపీటీసీలు : 05

…………………………….

నడికూడ మండలం..

1) చర్లపల్లి – టిఆర్‌ఎస్‌

2) నార్లాపూర్‌ – టిఆర్‌ఎస్‌

3) చౌటుపర్తి – టిఆర్‌ఎస్‌

4) వరికోల్‌ – టీఆర్‌ఎస్‌

5) పులిగిల్ల – కాంగ్రెస్‌.

6) రాయపర్తి – కాంగ్రెస్‌.

7) నర్సక్కపల్లి – కాంగ్రెస్‌.

8) నడికూడ – కాంగ్రెస్‌

9) కంటాత్మకూర్‌ – స్వతంత్ర అభ్యర్థి.

10) కౌకొండ – టిఆర్‌ఎస్‌

టీఆర్‌ఎస్‌ : 05

కాంగ్రెస్‌ : 04

స్వతంత్రం : 01

మొత్తం ఎంపీటీసీలు : 10

……………………………….

ఆత్మకూరు మండలం.

1) ఆత్మకూర్‌ టౌన్‌ – టిఆర్‌ఎస్‌

2) ఆత్మకూరు – టీఆర్‌ఎస్‌.

3) హౌజ్‌బుజుర్గు – టీఆర్‌ఎస్‌

4) నీరుకుళ్ల – టీఆర్‌ఎస్‌.

5) గుడెప్పుడు – కాంగ్రెస్‌.

6) పెద్దపూర్‌ – కాంగ్రెస్‌.

7) అక్కంపెట్‌ – కాంగ్రెస్‌.

8) చౌళ్లపల్లి – టిఆర్‌ఎస్‌

9) పెంచిలపెేట్‌ – టిఆర్‌ఎస్‌

టీఆర్‌ఎస్‌ : 06

కాంగ్రెస్‌ : 03

మొత్తం ఎంపీటీసీలు : 09

……………………………..

దామెర మండలం.

1) దామెర – టిఆర్‌ఎస్‌

2) ల్యాదేళ్ల – టీఆర్‌ఎస్‌

3) ఉరుగొండ – టిఆర్‌ఎస్‌

4) దుర్గంపెట్‌ – టిఆర్‌ఎస్‌

5) ఒగ్లాపూర్‌ – కాంగ్రెస్‌

6) కొగిల్వాయి – టీఆర్‌ఎస్‌

7) పులుకుర్తి – టిఆర్‌ఎస్‌

8) పసరకొండ – కాంగ్రెస్‌.

టీఆర్‌ఎస్‌ : 06

కాంగ్రెస్‌ : 02

మొత్తం ఎంపీటీసీలు : 08

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *