సంగతి చెప్తం

చూస్తానం…చూస్తానం

సంగతి చెప్తం

నిజాలు రాయడం తప్పేనట ఏం చేసిన మంత్రికి సహకరించాలట

తాన తందాన భజన గ్యాంగ్‌లో చేరిపోవాలట

మంత్రి ఎర్రబెల్లి ప్రైవేట్‌ పిఎల బరి తెగింపు

స్థాయి మరిచి ‘నేటిధాత్రి’పై వ్యాఖ్యలు

మంత్రి ఆదేశాలు ఉన్నాయి. త్వరలో వారి సంగతి చెప్తాం అంటూ చిల్లరమాటలు

కూటమి కట్టిన చదువుకున్న, చదువురాని ప్రైవేట్‌ పిఎలు

‘నేటిధాత్రి’ని తెలియకుండా దెబ్బకొడతామని ఫోజులు

పరోక్షంగా ప్రోత్సహిస్తున్న ఎర్రబెల్లి…?

రేపటి సంచికలో…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here